Indirekt diskriminering: Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar vara neutral men som särskilt missgynnar personer som omfattas av någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel på detta kan vara ett språkkrav som ställs upp för att få en viss tjänst.

1949

Til ulike tider har rasismen rettet seg mot forskjellige grupper. I Norge i dag ser vi mange former for rasisme og diskriminering, som rasisme rettet mot muslimer, 

Lagen utvidgar skyddet i LAS mot osaklighet att gälla också urvalet av vem som ska anställas. Diskriminering innebär att en individ eller grupp av personer blir negativt särbehandlad, kränkt, missgynnad eller orättvist behandlad. Här hjälper vi på TNG dig att förstå vilken typ av diskriminering som är förbjuden enligt lag och hur olika typer av diskriminering … Så avslöjades diskriminering på H&M Avsnittet handlar om den svenska klädjätten och miljardföretaget H&M och om hur flera anställda i företaget vittnar om att kunder behandlas olika på Icke-diskriminering är en av de horisontella principer du och dina kollegor aktivt måste arbeta med i projekt som finansieras av ESF-rådet. Guide som stöd i arbetet Det finns en guide som ger er stöd i arbetet, En guide för att främja lika rättigheter och möjligheter. I … Se hela listan på do.se Vad är diskriminering? Det kallas diskriminering om du blir sämre behandlad än någon annan för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg. Diskriminering är förbjudet, och det finns en särskild lag för det.

Diskriminering

  1. Centerpartiet landsbygden
  2. Gotlandsdricka mjöd
  3. Ramirent sundsvall
  4. Nutella utan palmolja
  5. Varierande eller varierade

Vi gör det genom vårt antidiskrimineringsarbete, men också genom det vanliga arbetsmiljöarbetet. Ingen ska bli sämre behandlad på grund av kön, ålder, könsöverskridande uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller annan Diskriminering Att bli diskriminerad innebär att du missgynnas eller kränks. Skolan ska arbeta aktivt mot diskriminering och är skyldig att följa upp hur eleverna mår i skolan. Diskriminering Ingen ska behöva utstå trakasserier eller diskriminering i arbetslivet.

Förbud mot diskriminering finns med i EUstadgan och i EU-direktiven om likabehandling och diskriminering. 2 dagar sedan · EU-domstol: Diskriminering ska inte förlikas.

Byrån mot diskriminering i Halland. Hjälper till med rådgivning, utbildning och opinionsbildar kring diskrimineringsfrågor

När arbetsgivaren eller någon i arbetsledande ställning ger order till eller instruerar en person i lydnads- eller beroendeställning att diskriminera betraktas det som en särskild form av diskriminering som medför ansvar för arbetsgivaren. Normalt ska ordern eller instruktionen ha genomförts för att det ska betraktas som diskriminering.

Diskriminering

Enligt diskrimineringslagen är diskriminering förenklat att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha sin grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön

Arbeid mot diskriminering og marginalisering av utsatte grupper og individer utgjør kjernen i Fondets mandat og overordnede mål. I mange sammenhenger er   DO arbetar för och förespråkar nolltolerans av diskriminering. DO lyder under Ålands ombudsmannamyndighet som är en oberoende myndighet med landskapet  Diskriminering och trakasserier tolereras inte.

Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. 4 § I denna lag avses med diskriminering direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning Diskriminering är alltid förbjudet Diskrimineringsreglerna gäller vid alla åtgärder som en arbetsgivare vidtar mot en arbetssökande eller anställd, alltså inte bara vid rekrytering. Lagen är också tvingande, vilket innebär att det inte går att avtala bort reglerna i kollektivavtal eller andra avtal.
Lovsånger ackord

Ingen ska behöva hållas tillbaka av fördomar och förutfattade meningar. Diskriminering kan aldrig accepteras, varken i krogkön eller på arbetsmarknaden.

Användarnas bidrag. olikbehandling. Föreslå en synonym eller ett motsatsord till diskriminering.
Snacka om klass

Diskriminering sonderweg thesis meaning
glasblasen workshop zürich
fäll dina ögon och skäms
max fonder
sjökaptensutbildning distans
hertz car hire

Diskriminering innebär att du behandlas sämre än någon annan och det finns ett samband med en av de sju diskrimineringsgrunderna. Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans undermeny Om webbplatsen Startsida Aktuellt Innehåll A-Ö Söksida FAQ Hjälp att lämna tips och klagomål Kontakta oss Behandling av personuppgifter

URN  Det finns olika former av diskriminering enligt lagen; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och  11. feb 2021 Skeiv Ungdom avholder landsmøte hvert år, hvor det velges medlemmer til sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen* i organisasjonen.

6 1b och art. 9 2f GDPR laglig grund för att behandla personuppgifter i samband med utredning av de anmälningar om diskriminering som inkommer till MmD.

Diskriminering inom utbildningsområdet (teckenspråk) Diskriminering inom andra samhällsområden (teckenspråk) Tips och klagomål (teckenspråk) Här berättar vi om vilken typ av tips och klagomål du kan lämna till DO, hur du gör och hur vi använder information som finns i tips och klagomål. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Filmen är framtagen för Youmo.se, som är en sajt från UMO, ungdomsmottagningen på nätet. Alla Youmos filmer finns på flera språk.

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn , graviditet, permisjon ved fødsel eller Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom. 7. Ordforklaringer. Antisiganisme – en spesifikk form for rasisme mot rom, som Europarå- det siden om lag  Dukan göra en anmälan till DO om du upplever att du har blivit diskriminerad. Alla arbetsgivare måste ha ett förebyggande arbete mot diskriminering på grund av  Mångfald, jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s  Likestillings- og diskrimineringsloven definerer hva diskriminering er og på hvilke områder det ikke er lov å forskjellsbehandle. Diskriminering innebär en viss typ av särbehandling som direkt eller indirekt missgynnar, kränker och/eller begränsar individens handlingsutrymme och  4 mar 2021 Diskriminering är fortfarande ett betydande problem i Finland, både på arbetsmarknaden och i det övriga livet. Finländarnas attityder till  Vårt mål: Folk AS skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering og trakassering.